Our Communities in Longview, WA

Canterbury Gardens Photo Canterbury Gardens
1457 3rd Ave
Longview, WA 98632
(360) 200-7616 Visit Location

Canterbury Inn Photo Canterbury Inn
1324 3rd Ave
Longview, WA 98632
(360) 562-0785 Visit Location

Canterbury Park Photo Canterbury Park
1335 3rd Ave
Longview, WA 98632
(360) 200-5975 Visit Location

Delaware Plaza Photo Delaware Plaza
926 Delaware St
Longview, WA 98632
(360) 200-4856 Visit Location